ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น: พวงหรีด
พวงหรีด

ประเภทภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาopen_in_newแม่ยวง

ที่อยู่47/2 หมู่ที่ 5 บ้านนาฟาน ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เบอร์โทรศัพท์083 582 0562

คำอธิบายพวกหรีดทำมาจากดอกไม้แห้งและดอกกระดาษ ได้มีการประยุกต์นำเอาหลอดไฟ ช้อนส้อม อาสนะ นาฬิกา มาเป็นส่วนประกอบในการทำ เพื่อให้พวงหรีดดูมีคุณค่าและสามารถนำวัสดุที่ตกแต่งไปใช้งานได้จริง ในการเย็บพวงหรีดด้วยเครื่องเย็บกระดาษตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ นำดอกไม้กระดาษและผ้ามาตกแต่งเพื่อให้มีความสวยงาม และได้ส่งขายตามร้านในตัวเมืองและต่างจังหวัด

จุดเด่นนำเอาของใช้ เช่น ผ้ารองนั่งอาสนะ ช้อน หลอดไฟ นาฬิกา ฯลฯ มาใช้ในการตกแต่งทำพวงหรีด

ลักษณะเป็นพวงหรีดที่ทำมาจากเครื่องใช้ต่างๆ เช่น อาสนะ หลอดไฟ นาฬิกา ฯลฯ ตกแต่งด้วยดอกไม้แห้ง ดอกกระดาษ และผ้าลูกไม้ให้สวยงาม

วัสดุ/วัตถุดิบดอกกระดาษ ดอกไม้แห้ง ผ้าลายลูกไม้ กระดาษแข็ง กระดาษสี และอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ เช่นหลอดไฟ นาฬิกา อาสนะ ช้อนส้อม ฯลฯ ซึ่งวัสดุต่างๆได้จัดซื้อมาจากร้านในเมือง

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมได้รับการถ่ายทอดมาจากพี่สาวและได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นมา

ตำแหน่ง ละติจูด 18.120161 ลองจิจูด 99.630959