ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น: ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

ประเภทภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาopen_in_newนายเหมือน จักษุจันทร์

ที่อยู่49 หมู่ที่ 4 บ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เบอร์โทรศัพท์083 575 8219

คำอธิบายงานจักรสานไม้กวาดดอกหญ้า ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นปู่ทวด ถือว่าเป็นงานสืบต่อจากครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การจักรสานนั้นใช้ดอกหญ้าจากต้นก๋งในภาษาถิ่นหรือต้นกก ซึ่งจะนำดอกหญ้าไปตากแดดให้แห้ง แล้วจึงนำไปสานให้เป็นไม้กวาด โดยขั้นตอนวิธีของการสานนั้นจะต้องใช้ความประณีต ค่อยๆ ถักดอกหญ้ามัดติดกับด้ามไม้กวาดด้วยเชือกไนล่อนทีละชั้นจนครบ 200 ครั้ง จึงทำให้ไม้กวาดมีความคงทนมีอายุการใช้งานนาน ไม้กวาดส่วนใหญ่จะส่งขายภายในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านข้างเคียง

จุดเด่นไม้กวาดมีความหนา แข็งแรงมีอายุการใช้งานยาวนาน การมัดดอกหญ้าแน่นจึงทำให้ดอกหญ้าไม่หลุดได้โดยง่าย

ลักษณะเป็นไม้กว้าดที่ทำมาจากก้านดอกหญ้าก๋งนำมามัดและถักติดกับด้ามไม้ไผ่ด้วยเชือกไนล่อน

วัสดุ/วัตถุดิบก้านดอกหญ้าก๋งซึ่งหาได้จากป่าในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันได้มีการสั่งดอกหญ้ามาจากหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียง เพราะในหมู่บ้านค่อนข้างหายากและมีน้อย

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ย่า ตายาย

ตำแหน่ง ละติจูด 18.109055 ลองจิจูด 99.656334