ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น: แกะสลักบานประตู
แกะสลักบานประตู

ประเภทภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรม

ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาopen_in_newนางละเอียด แสนต๊ะแก้ว

ที่อยู่311 หมู่ที่ 4 บ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เบอร์โทรศัพท์086 196 6495

คำอธิบายเป็นการแกะสลักลายไทยบนบานปะตูตามแบบที่ได้มีการออกแบบไว้ เช่น ลายกระหนก ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายพุ่ม หรือลายหน้าขบ ฯลฯ งานส่วนใหญ่จะมีบริษัทและโรงงานทำประตูหน้าต่างเป็นคนมาจ้างให้แกะสลัก

จุดเด่นแกะสลักลายไทยบนบานประตู

ลักษณะแกะลายไทยบานประตูหน้าบ้าน ประตูโบสถ์ เป็นต้น

วัสดุ/วัตถุดิบมีโรงงานนำบานประตูมาให้แกะ

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมได้รับการถ่ายทอด กลุ่มบุคคลภายนอกได้เข้ามาสอนวิธิการแกะสลักและได้มีการถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้านที่สนใจ

ตำแหน่ง ละติจูด 18.109814 ลองจิจูด 99.655373