ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น: กล่องข้าวจากใบลาน
กล่องข้าวจากใบลาน

ประเภทภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาopen_in_newนางแสงหล้า ทาหลี

ที่อยู่120/3 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เบอร์โทรศัพท์062 084 965

คำอธิบายการทำกล่องข้าวจากใบลาน เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงวัยในชุมชนใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนา มาทำการสานกล่องข้าวขายเพื่อหารายได้เพิ่มจากการทำไร่ทำนา ใบลานที่จะนำมาสานเป็นกล่องข้าวจะต้องเป็นใบลานที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือน นำใบลานที่เก็บมาตากให้แห้งใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน จากนั้นนำใบลานมาทำความสะอาด สานขึ้นรูปเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมกล่องข้าว 1 ใบ จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นฝาและส่วนตัวกล่องข้าว ในหนึ่งวันสามารถสานกล้องข้าวได้ประมาณ 3-4 ใบจะมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กล่องข้าวที่ทำส่วนใหญ่จะส่งขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

จุดเด่นกล่องข้าวทำจากใบลานมีความสวยงามและคงทน

ลักษณะเป็นกล่องข้าวที่สานมาจากใบลานมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีส่วนที่เป็นตัวกล่องข้าวและส่วนที่เป็นฝาปิด

วัสดุ/วัตถุดิบใบลานสามารถหาได้จากในหมู่บ้าน

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมได้รับการถ่ายทอดมาจาก ปูย่า ตา ยาย

ตำแหน่ง ละติจูด 18.139389 ลองจิจูด 99.626511