ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน: นายเหมือน จักษุจันทร์
นายเหมือน จักษุจันทร์

บ้านเลขที่:49

หมู่บ้าน: หมู่ที่ 4 บ้านนาบง

ตำบล:ดอนไฟ

อำเภอ:แม่ทะ

จังหวัด:ลำปาง

รหัสไปรษณีย์:52150

เบอร์โทรศัพท์:083 575 8219


เจ้าของภูมิปัญญา: open_in_newไม้กวาดดอกหญ้า

ตำแหน่ง ละติจูด 18.109055 ลองจิจูด 99.656334