ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน: นางบุญเรือง วิลัย
นางบุญเรือง วิลัย

บ้านเลขที่:159

หมู่บ้าน: หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกวางทอง

ตำบล:ดอนไฟ

อำเภอ:แม่ทะ

จังหวัด:ลำปาง

รหัสไปรษณีย์:52150

เบอร์โทรศัพท์:085 615 9377


เจ้าของภูมิปัญญา: open_in_newไม้กวาดดอกหญ้า

ตำแหน่ง ละติจูด 18.111160 ลองจิจูด 99.646027