ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน: นายกำ รินท้าว
นายกำ รินท้าว

บ้านเลขที่:152

หมู่บ้าน: หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกวางทอง

ตำบล:ดอนไฟ

อำเภอ:แม่ทะ

จังหวัด:ลำปาง

รหัสไปรษณีย์:52150


เจ้าของภูมิปัญญา: open_in_newสุ่มไก่

ตำแหน่ง ละติจูด 18.111637 ลองจิจูด 99.645721