ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

faceข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน: นางกัลยา ยอดแบน
นางกัลยา ยอดแบน

บ้านเลขที่:45/2

หมู่บ้าน: หมู่ที่ 2 บ้านนากวาง

ตำบล:ดอนไฟ

อำเภอ:แม่ทะ

จังหวัด:ลำปาง

รหัสไปรษณีย์:52150

เบอร์โทรศัพท์:093 318 3187


เจ้าของภูมิปัญญา: open_in_newเย็บกระเป๋าด้วยมือ

ตำแหน่ง ละติจูด 18.116194 ลองจิจูด 99.652924